ค้นพบจำนวน 85 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กองบิน 1 (กองทัพอากาศ) นครราชสีมา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4422-3000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สีมุม หมู่5 ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไชยมงคล 2 หมู่5 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดสะแก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดสุทธจินดา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดหนองบัวรอง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดหัวสะพาน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-254280
วัดใหม่อัมพวัน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243140
วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-415421
วัดหนองจอก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-983236
วัดพนมวันทน์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
วัดบำรุงธรรม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
วัดหนองหว้า ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280 044-305262
044-465657
044-305062
วัดสูงจอหอ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371487
วัดประมวลราษฏร์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-203055
วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371922
วัดท่ามะยม ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371207
วัดช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371205
วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-415421
วัดหนองจอก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-983236
วัดลองตอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-206275
วัดลำโพง ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-215366
วัดปรางค์ ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-215613
วัดศรีษะละเลิง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-213044
วัดบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-371387
วัดป่าศรัทธาราม ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-920201
วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-525083
วัดบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-215367
วัดหนองหญ้างาม ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-342152
วัดสระแก้ว 22 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 081-879-2541
วัดเวฬุวนาราม ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-923213
วัดคลองส่งน้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-211195
วัดคนชุม ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-281393
วัดหนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-960249
วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-991251
วัดทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-218111
วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-218111
วัดมะเริงใหญ่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-220179
วัดมะเริงน้อย ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-951032
วัดหลักร้อย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-213350
วัดหนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243740
วัดสุสาน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-271754
วัดสมอราย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243199
วัดโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243231
วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244692
วัดแจ้งใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-242286
วัดกองพระทราย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-213307
วัดหนองเป็ดน้ำ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280 044-291174
วัดบ้านกรูด ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-372137
วัดโคกตลาด ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-206429
วัดศาลาทอง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-256110
วัดพะไล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-220743
วัดป่าสาละวัน ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-256173
วัดหนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-960249
วัดโตนด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-960201
วัดบึงสาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดบ้านพระ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดกระทอน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดหนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-204135
วัดสนวน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดลำเชิงไกร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดพรหมวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดบ้านโกรก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-294632
วัดคอหนองบัว อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดกระโดน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244044
วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-930302
วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดหนองบง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดอิสาน 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244044
วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ๐๘๖-๘๗๐-๖๒๔๔
วัดอิสาน 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244044
วัดสุทธจินดา 774 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-245717
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง