ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน ตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดทุ่งสบก ซ.โยธาธิการ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดคำภู ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดป่าพุทธคุณ ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยทุ่งสบก ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยหนองข้าวหลาม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยบ้านโนน ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดคำภู ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนสุวรรณวิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านเนินผาสุข ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีรถไฟบ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง