ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแดง ตำบลบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทาม ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบ้านหอย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองชาติ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกาะมะไฟ ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกาะแดง ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสามัคคีสโมสร(วัดหนองจิก) ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดวังบัวทอง ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยบ้านเกาะแดง ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
สถานีอนามัยตำบลบ้านทาม ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง