ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางปลาร้า ซ.3347 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดวังขอน ซ.วัดวังขอน ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดสมบูรณ์ทรัพย์(วัดบางขาม) ซ.3347 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดสะแกงาม ซ.3347 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดสะแกงาม(จีระศฤงฆ์อุทิศ) ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง