ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดหัวไผ่ ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดพิกุลวนาราม ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์ ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดคลองหอทอง ซ.3347 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3293 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โบสถ์คาทอลิก ซ.3347 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านหนองงูเหลือม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดหัวไผ่ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง