ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระเจ็ด หมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางแตน ซ.3481 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดบางต้นจิก ซ.3481 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางกระเจ็ดหมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง