ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรุ่งโรจน์ ตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดยายเม้าเตี้ย ซ.3481 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
วัดอินทราราม(วัดบางยาง) ซ.3481 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบางเตย ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยตำบลบางยาง ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
สถานีอนามัยบ้านบางรุ่งโรจน์ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โรงเรียนวัดอินทราราม(พิชัญวิทยาคาร) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง