ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.สก. 3039 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดประตูชัยเจริญพร(วัดเขาขาด) ซ.สก. 3039 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองมะไฟ ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองตลาด ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี ซ.ตลาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านท่าสะตือ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านหินเทิน ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง