ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดโพธิ์ศรี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ที่ว่าการอำเภอนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลนาดี ซ.3290 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยโคกกระจง ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยตำบลสำพันตา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
นาราวดี สปา รีสอร์ท 383 หมู่7 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 037215217-8
080447 7778
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง