ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุสูง ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
แก่งหินเพิง ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดด่านตะกั่วสามัคคี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดบุสูงสามัคคี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดระเบาะเกตุ ซ.ปจ. 3004 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดบ้านโนนสูง ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาดี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
แก่งหินเพิงแค้มป์ปิ้งรีสอร์ท ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
แก่งหินเพิงริเวอร์ไซด์ ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
พันตาริเวอร์ไซด์ ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ใสใหญ่รีสอร์ท ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
สถานีอนามัยด่านตะกั่ว ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนบ้านกระเดียง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนอนุบาลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง