ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวังดินสอ ซ.ปจ. 2006 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวังท่าช้าง ซ.รพช. ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดวังกวาง ซ.รพช. ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.359 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านเขาปูน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านวังกวาง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง