ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท หาดนางแก้ว ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดตะเคียน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองนมหนู ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดหนองคล้า ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบุญเกิด ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านปราสาท ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน) ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง