ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดรัตนชมภู(วัดหนองคร้อ) ซ.โยธาธิการ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ(วัดเกาะแดง) ซ.โยธาธิการ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีอนามัยบ้านเกาะแดง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดรัตนชมภู ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดเกาะแดง(สุวรรณวิทยกิจ) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม ถ.สุวรรณศร ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีรถไฟพรมแสง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีรถไฟเกาะแดง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดอินทร์ประชาราษฎร์ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง