ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินทร์ ถ.แจ้งพัมนา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดอัมพวัน ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดศรีบุญเรือง ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดศีรษะเมือง ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดกลางเมืองเก่า ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดหลวงบดินทร์เดชา(วัดสิงหเสนี) ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดนครกบินทร์(วัดอัมพรบูลภักดีวิสุทธิวราราม) ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดพระยาทำ ซ.เทศบาล 1 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดท่าพาณิชย์ 13/2 ซ.3074 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านไผ่) ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดป่าประดู่ ซ.บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดราษฎร์รังษี ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดตรอกปลาไหล ซ.บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
หน่วยประสานงานป้องกีนรักษาป่า(นปป.) ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ ซ.เจ้าสำอางค์ 2 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ซ.3074 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงแรมศิริมงคล ซ.เทศบาล 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงแรมศรีกบินทร์ ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงแรมกบินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีอนามัยตำบลย่านรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนบรรหารวิทยา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนบ้านโคกหอม ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนเทศบาล 2(วัดใหม่ท่าพาณิชย์) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนบ้านไผ่ ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33-304 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีขนส่งอำเภอกบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สถานีรถไฟกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 037-281535
วัดหลวงบดินทร์เดชา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 037281670
วัดหลวงบดินทร์เดชา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 037-452125
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง