ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 16 ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดทุ่งแฝก ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกมะม่วง ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดศรีกบินทร์ ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโคกป่าแพง ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดคลองกลาง ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดโสมสุทธาวาส ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดทุ่งพระพุทธ ซ.ตลาด ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
มัสยิดฮาบีบุ้ลอิสลาม ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
เรือนจำจังหวัดกบินทร์บุรี ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ซ.3074 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ซ.AH19 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านนางเลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสันติสุข ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองช้างลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านชำโสม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3074-304 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดประดู่ศรัทธาธรรม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดประดู่ศรัทธาธรรม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดศรีกบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 037-271454
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง