ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงพระราม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงพยาบาลไปค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดดงพระราม ซ.ริมทางรถไฟ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดภักดีสุนทราวาส(วัดดงขวาง) ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดอุดมวิทยาราม(วัดโรงเกวียน) ซ.เลียบทางรถไฟฝั่งทิศใต้ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สวนอาหารมธุรสริมสวน ซ.320 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ซ.320 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีอนามัยตำบลดงพระราม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนโชติพิทยากร ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีรถไฟปราจีนบุรี ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง