ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดโบสถ์ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเดชะ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบางตาล่าสิทธาราม ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดโบสถ์ ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดต้นสะตือ ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดสามัคคีภิรมย์(วัดสะพานหิน) ซ.319 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหัวกรด ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดสนามพลี ซ.อบต. ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดไผ่งาม ซ.319 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีอนามัยตำบลวัดโบสถ์ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีอนามัยตำบลบางเดชะ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดหัวกรด ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดโบสถ์ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง