ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตปราจีนบุรี ซ.เทศบาลดำริ 5 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดมะกอกสีมาราม ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดศรีมงคล ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดเรไร ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดเทวบุตร ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบางคาง ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดป่าเพ็ญสว่าง(วัดหนองพังพวย) ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สวนอาหารระเบียงนา ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
เป็ดย่างพรชัย ซ.เทศบาลดำริ 5 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
แขวงการทางปราจีนบุรี ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ศูนย์ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วิทยาการเขต 14(จังหวัดปราจีนบุรี) ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ป่าไม้เขตปราจีนบุรีเดิม) ซ.หน้าเมือง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ซ.เทศบาลดำริ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงแรมพัฒธา ซ.เทศบาลดำริ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงแรมทรัพย์ไพลิน ซ.เทศบาลดำริ 12 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงแรมโรส ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.เทศบาลดำริ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
สถานีอนามัยตำบลรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนเทศบาล 6(วัดศรีมงคล) ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนวัดบางคาง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โรงเรียนจงหมิน ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319-3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง