ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม ตำบลท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา 209 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตะเกียบ (บ้านท่ากลอย) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองตะเกรา (บ้านหนองคอก) 229 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ 458 หมู่4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดบ้านท่าเต้น ซ.3259 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดห้วยโสม ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดไทรงาม ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดนิมิตธรรมาราม(วัดบ้านทุ่งยายดำ) ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดบ้านแปลง ซ.ชบ. 4012 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดเทพพนาราม(วัดซอย 7) ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดเขากระดาษ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดป่าทุ่งส่าย ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดป่าศรัทธาร่วมมิตร ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดหนองคอก ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดป่าธรรมมานุสรณ์(วัดเขาน้อย) ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดร่มโพธิ์ทอง ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดป่าไทรทองศรีจันทร์ราษฎร์พนาราม ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ศูนย์ควบคุมไฟป่าที่ 13(ฉะเชิงเทรา) ซ.3259 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะเกียบ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3259 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3259 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.บ้านหนองดอก 17 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีอนามัยบ้านท่ากลอย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีอนามัยตำบลท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีอนามัยบ้านหนองคอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนบ้านท่าเต้น ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ 7) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนบ้านหนองคอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245-3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง