ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง ตำบลแปลงยาว 135 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรทอง 121 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดไทรทอง ซ.ฉช. 3013 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดเขาสะท้อน ซ.3245 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดหนองน้ำขาว ซ.ฉช. 3010 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
มัสยิดอัลบุซรอ ซ.ชบ. 3017 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยบ้านคลองหนึ่ง ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยตำบลไทรน้อย ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านคลองสอง(เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง