ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแปลงยาว 125 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา(วังหิน) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 61 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดไผ่แก้ว ซ.3121 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดแปลงยาว ซ.วังเย็น-หนองบือ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
วัดเนินไร่ ซ.AH19 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเทศบาลตำบลแปลงยาว ซ.3121 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงพยาบาลแปลงยาว ซ.331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.AH19 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
สถานีอนามัยอำเภอแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว(ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนวัดแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง