ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคา 98/1 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบูรณะศรัทธาธรรม(วัดน้ำฉ่า) ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดทางข้ามน้อย ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดจระเข้ตาย ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดไผ่ขวาง ซ.Office of Accelerated Rural Development ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบางคา ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเตาอิฐ ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลบางคา ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดจระเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดบางคา(บุญชูฟุ้งประชานุกูล) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง