ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกตุ ตำบลโคกไทย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาหินซ้อน 79/4 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเกตุ ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดสามัคคีสุขาราม(วัดโปร่งตะเคียน) ซ.เทศบาล 16 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองแสงแปลงมะนาว ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาเจริญสุข ซ.เทศบาล 17 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบอน(วัดเทพธาราประชาบำรุง) ซ.359 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดลำมหาชัย ซ.304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ซ.เทศบาล 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดชำขวาง ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานชลประทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ซ.เทศบาล 13 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาหินซ้อน ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
อุทยานพฤกศาสตร์ ซ.เทศบาล 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านหนองเกตุ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านโปร่งตะเคียน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านปรือวาย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดลำมหาชัย(รัฐอนุสรณ์) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านชำขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-359 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม 304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง