ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม 1119 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โบสถ์เก่าวัดโคกหัวข้าว ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดอุดมธัญญาหาร(วัดโคกหัวข้าว) ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเค็ด ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองรี ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ปราจีนพลาซ่า ซ.3347 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ซ.หนองพราน ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลพนมสารคาม ซ.บ้านรุ่งทิพย์ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองเค็ด(ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3378-3245-304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
พนมซิตี้ 333 ถ.กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา หมู่4 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 038552775 0813191176
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง