ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาว 79 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นนา ตำบลหนองยาว 1/3 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าตอง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดต้นตาล ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบ้านแล้ง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนาเหล่าบก ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองยาว ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านต้นนา ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดป่าตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหล่าบก ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง