ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า 68 หมู่4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายกระจับ ตำบลหนองแหน 50/1 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแหน 130 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดมหาเจดีย์(วัดหลวงพ่อก้อย) ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเตาเหล็ก ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเชียงใต้ ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบัว ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านปลายกระจับ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลหนองแหน ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3378-3444 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีขนส่งอำเภอพนมสารคาม ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอำเภอพนมสารคาม ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง