ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง 114 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านซ่อง 25 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดธารพูค ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะไม้แดง ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหัวกระสังข์ ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดแหลมไผ่ศรี ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองปรือ(วัดหลวงพ่อสุทธ) ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าพุทธาศรม ซ.304 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดธารพูค(ประพันทับประชาสรรค์) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองปรือ(สุทธาถนอมราษฎร์บำรุง) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง