ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพูล 209 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงโพรง ตำบลเขาหินซ้อน 75/1 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าถ่าน 111/2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะขนุน 55 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ซ.เทศบาล 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดม่วงโพรง ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดพงษาราม ซ.เทศบาล 4 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดดอนขี้เหล็ก ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเสือ ซ.3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดห้วยพลู ซ.ฉช. 3017 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน ซ.เทศบาล 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านม่วงโพรง ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลท่าถ่าน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง(รัฐอุทิศ) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนธรีวิทยา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดพงษาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก(กฤษณาประชาสรรค์) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนวัดหนองเสือ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเสือ หมู่2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 084-8697249
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง