ค้นพบจำนวน 149 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาว 79 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า 68 หมู่4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพูล 209 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง 114 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกตุ ตำบลโคกไทย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงโพรง ตำบลเขาหินซ้อน 75/1 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายกระจับ ตำบลหนองแหน 50/1 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นนา ตำบลหนองยาว 1/3 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแหน 130 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านซ่อง 25 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าถ่าน 111/2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาหินซ้อน 79/4 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะขนุน 55 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม 1119 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ซ.เทศบาล 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเกตุ ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดธารพูค ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดสามัคคีสุขาราม(วัดโปร่งตะเคียน) ซ.เทศบาล 16 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะไม้แดง ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหัวกระสังข์ ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าตอง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดแหลมไผ่ศรี ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองปรือ(วัดหลวงพ่อสุทธ) ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองแสงแปลงมะนาว ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดต้นตาล ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบ้านแล้ง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาเจริญสุข ซ.เทศบาล 17 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โบสถ์เก่าวัดโคกหัวข้าว ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนาเหล่าบก ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบอน(วัดเทพธาราประชาบำรุง) ซ.359 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองยาว ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดลำมหาชัย ซ.304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดอุดมธัญญาหาร(วัดโคกหัวข้าว) ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเค็ด ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ซ.เทศบาล 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนักบุญอันตน ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดท่าเกวียน ซ.สุขาภิบาล 5 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดมหาเจดีย์(วัดหลวงพ่อก้อย) ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเมืองกาย ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดราชฮ้วง ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเตาเหล็ก ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเชียงใต้ ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองรี ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดชำขวาง ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าพุทธาศรม ซ.304 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดม่วงโพรง ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดพงษาราม ซ.เทศบาล 4 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดดอนขี้เหล็ก ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเสือ ซ.3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบัว ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองแหน ซ.AH19 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดห้วยพลู ซ.ฉช. 3017 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดสุวรรณคีรี ซ.AH19 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ปราจีนพลาซ่า ซ.3347 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ศูนย์การค้าสิริพนม ซ.สุขาภิบาล 7 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานชลประทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ซ.เทศบาล 13 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ซ.หนองพราน ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน ซ.เทศบาล 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาหินซ้อน ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองแหน ซ.AH19 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
อุทยานพฤกศาสตร์ ซ.เทศบาล 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โรงพยาบาลพนมสารคาม ซ.บ้านรุ่งทิพย์ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.ท่าเกวียน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านหนองเกตุ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยบ้านต้นนา ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง