ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมประดู่ ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดวังอู่ ซ.3304 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดศรีมงคล ซ.3304 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลแหลมประดู่ ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนศรีมงคล ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง