ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกรูด ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดมงคลโสภิต(วัดต้นสน) ซ.ท่าถั่ว 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดผาณิตาราม ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดประศาสน์โสภณ(วัดบางกรูด) ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดกระทุ่ม ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลบางกรูด ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลท่าพลับ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดกระทุ่ม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314-3315 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง