ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตีนนก ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดดอนสีนนท์ ซ.3122 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดอินทาราม(วัดทด) ซ.ชำนาญเวช ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.315 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3122 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดอินทาราม ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนหนองหน้าบ้าน ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-3304-3122 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีรถไฟดอนสีนนท์ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง