ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดประเวศวัฒนาราม ซ.ฉช. 3001 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองประเวศน์ ซ.ฉช. 3001 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.ฉช. 3001 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลคลองประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ(ศิริประชาบำรุง) ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง