ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดแพรกนกเอี้ยง ซ.ฉช. 2004 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดคลองสวน ซ.เทพราช 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
มัสยิดอัลฮาดี ซ.ฉช. 2004 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
มัสยิดยัมอี้ยตุ้ลอิสลามเกาะไร่ ซ.ฉช. 2004 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
มัสยิดอัลว่าต้อนี้ยะห์ ซ.เทพราช 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ฉช. 3001 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีอนามัยตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง