ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วัดสนามจันทร์ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ ซ.ฉช. 3005 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโพธิ์ ซ.สุขาภิบาล 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ ซ.สุขาภิบาล 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซ.สุขาภิบาล 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโพธิ์ ถ.สุขาภิบาล 11 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
วิหารเจ้าท้าวเวสสุวรรณ ซ.3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์(มัธยมวัดสนามจันทร์) ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง