ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิมพา หมู่2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิยมยาตรา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลคลองนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดพิมพาวาส(วัดเหนือ) ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดพิมพาวาส ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีควบคุมไฟฟ้าบางปะกง ซ.สป. 6004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดพิมพาวาส(สีล้งสาราลัย) ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนวัดสุนีย์ศรัทธาราม ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง