ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง หมู่2 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคลอง 116/8 หมู่6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทราธรรม (วัดสีล้ง) ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนวัดสีล้งตั้งตรงจิตร 18 ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนบ้านสีล้ง ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดไตรสรณคมณ์(วัดคลองสอง) ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดแสมขาวเจริญราษฎร์ ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลสองคลอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง