ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสมัคร หมู่6 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลบางวัว ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางสมัคร ซ.อบต. ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีอนามัยตำบลบางเกลือ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โรงเรียนอนุบาลจันทรา ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ด่านบางสมัคร-ขาออก ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ด่านบางสมัคร-ขาเข้า ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง