ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะอ้าน 95 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง 99 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดท่าสะอ้าน ซ.ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีควบคุมไฟฟ้าแรงสูงคลองใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.314 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาล ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ศูนย์พัฒนาและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.314 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.จรัญยานนท์ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีอนามัยตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนจันทร์เจริญ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนท่าสะอ้าน(บูรณะสินอนุสรณ์) ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314-7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง