ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาวชะโงก ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดใหม่บางคล้า ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหัวสวน ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดสนามช้าง ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดสนามช้าง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง