ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสวน 50/9 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสม็ดใต้ 78/5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดศรีสุตาราม ซ.3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
องค์การตลาด สาขาบางคล้า ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาฉะเชิงเทรา ซ.3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีตำรวจภูธรตำบลสาวชะโงก ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยบางสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลท่าทองหลาง ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลเสม็ดใต้ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง