ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทองหลาง ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหนองปลาตะเพียน ซ.331 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางคล้า ซ.304 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนสูตะโชติประชาสรรค์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-331 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง