ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ 35/7 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองเขื่อน 94 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวไทร 81 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหัวไทร ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดคลองเขื่อน ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดปากน้ำ ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ครัวบางคล้า ซ.3121 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ซ.สุขาภิบาล 17 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ซ.วนะภูติ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
บางคล้ารีสอร์ท ซ.3121 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลบางคล้า ซ.สุขาภิบาล 17 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.วนะภูติ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลหัวไทร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลคลองเขื่อน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดหัวไทร(คงรัตนประชานุกูล) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน(มงคลบุตรประชาสวรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดปากน้ำ(สร้อยประชาสรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
บ้านธาราวดี รีสอร์ท & ท่าเรือวนะภูติ 32/4 หมู่1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 0862212223 0895099822
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง