ค้นพบจำนวน 76 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ 35/7 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองเขื่อน 94 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวไทร 81 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาวชะโงก ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสวน 50/9 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทองหลาง ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสม็ดใต้ 78/5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลบางคล้า 9 ถ.ฟทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหัวไทร ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดคลองเขื่อน ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดปากน้ำ ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดแจ้ง ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ค้างคาววัดโพธิ์ ซ.ประชาเนรมิตร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดโพธิ์บางคล้า ซ.ประชาเนรมิตร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดใหม่บางคล้า ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหนองปลาตะเพียน ซ.331 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดศรีสุตาราม ซ.3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหัวสวน ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดสนามช้าง ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ครัวบางคล้า ซ.3121 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
องค์การตลาด สาขาบางคล้า ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ซ.สุขาภิบาล 17 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ซ.วนะภูติ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ที่ว่าการอำเภอบางคล้า ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ซ.ฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางคล้า ซ.304 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาฉะเชิงเทรา ซ.3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้า ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีตำรวจภูธรตำบลสาวชะโงก ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
บางคล้ารีสอร์ท ซ.3121 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลบางคล้า ซ.สุขาภิบาล 17 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า ซ.บางคล้า-แปลงยาว 3/2 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.วนะภูติ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3121 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
คริสตจักรบางคล้า ถ.หลวงฤทธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลหัวไทร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลคลองเขื่อน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยบางสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลท่าทองหลาง ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีอนามัยตำบลเสม็ดใต้ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดหัวไทร(คงรัตนประชานุกูล) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน(มงคลบุตรประชาสวรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดปากน้ำ(สร้อยประชาสรรค์) ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนดาราจรัส ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ถ.หลวงฤทธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนสูตะบำรุงพิทยาคาร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนสูตะโชติประชาสรรค์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โรงเรียนวัดสนามช้าง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-331 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดโพธิ์บางคล้า ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ตลาดน้ำบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 08 1632 4735
0 3854 1027
0 3854 1061
บ้านธาราวดี รีสอร์ท & ท่าเรือวนะภูติ 32/4 หมู่1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 0862212223 0895099822
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง