ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม(วัดเกาะ) ซ.เกษมราษฎร์พัฒนา 2 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันปิโตรเอเชีย ซ.บ้านบางเรือน ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยบ้านแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยบางเตย ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น(จี๊ดน้อยใจบุญบำรุง 2) ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดเกาะ ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีรถไฟคลองบางพระ ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีรถไฟบางเตย ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฏร์บำรุงวนาราม ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-565087
วัดแพรกนกเอี้ยง ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-565351
วัดบางปลานัก ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง