ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะไห ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบ้านนาเทพธาราม ซ.ฉช. 2004 ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยบางกระไห ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนบ้านนา ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบ้านนาเทพธาราม ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-565286
วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-514228
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง