ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดนาคูโมทนามัย ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางปรง ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพธาราม ซ.อบต. ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดไชยภูมิธาราม(วัดท่าอิฐ) ซ.3315 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.314 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.ราษฏร์อุทิศ 4 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดนาคู ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดโพธาราม(จี๊ดน้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนผาณิตวิทยา ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314-3315 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511628
วัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-820182
038-512335
วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-514122
วัดไชยภูมิธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง