ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ 33/1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองนา ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดทศราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ซ.ร่มเย็น 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดป่าชินรังสี(วัดคลองนา) ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดใหม่พรหมสุวรรณ ซ.315 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศูนย์บริหารงานโทรศัพท์เขต 1 ซ.315 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงแรมแฮปปี้อินน์ ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงแรมวังธาราแอนด์รีสอร์ทฉะเชิงเทรา ซ.315 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยตำบลบางไผ่ ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยตำบลคลองนา ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดทด(เชิดอุดมรัตนราษฎร์บำรุง) ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดพรหมสุวรรณ ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดคลองนา ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-981207
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง