ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(วัดปากแยก) ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจีนประชาสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ตลาดบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0 3851 1027 ต่อ 0
172 ในวันและเวลาราชการ ชมรมตลาดบ้านใหม่ โทร. 08 6148 4513
08 9881 7161
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ถ.ศุภิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ถ.ศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแหลมบน ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดพยัคฆอินทาราม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดไชยพฤฒาราม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง