ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมชาติล่าง 19 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมชาติบน 100 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินดินแดง 43 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหญ่ 15/4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดเนินดินแดง ซ.อบต. ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดทองธรรมชาติ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมอวน ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดคลองใหญ่ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดค็อยรุ้ลบารียะห์ ซ.อนุสรณ์สถาน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
เกาะปุย ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงแรมศิริเอนก ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติบน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดแหลมอวน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
เกาะช้างเฟอร์รี่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์. เฟอร์รี่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเรือเฟอร์รี่-เกาะช้าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง